PHẢN HỒI CỦA HỘ KINH DOANH

MST:     Họ Tên:  
     
Điện thoại:     Địa chỉ:  
     
Huyện/thành phố:     Phường/xã:  
     
Nội dung phản hồi:
 

Tra cứu phản hồi »I. Các bước thực hiện gửi phản hồi

- Điền đầy đủ thông tin trong phần phản hồi.
- Gửi thành công, hệ thống sẽ sinh mã phản hồi tự động.
- Mã phản hồi dùng để tra cứu kết quả.

II. Thực hiện tra cứu kết quả

- Dùng mã phản hồi được cấp để tra cứu kết quả phản hồi.